Grupa Klimowicz

ronaldinio

RONALDINIO

Nr 1 w Europie!

Z 260 / K 260
Na ziarno, kiszonkę, biogaz lub grys 

 

Badania rynku przeprowadzone przez grupę Kleffmann&Partner wykazały, że Ronaldinio był w latach 2009, 2010, 2011, a także w roku 2012 najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie.

 

W uprawie na ziarno:

 • jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych pogodowo ostatnich siedmiu latach

 • najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2006 roku2

 • ziarno szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności ok. 30%

W uprawie na kiszonkę:

 • optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowych w użytkowaniu na kiszonkę

 • bardzo wysoki i stabilny plon skrobi w połączeniu z dobrą strawnością całej rośliny3

 • mocno wydłużona optymalna faza do zbioru: szybko gromadzi skrobię wcześnie osiągając jej wysoką zawartość

 • zbiór w późniejszym terminie pozwala na osiągnięcie podwyższonych zawartości skrobi bez spadku strawności całej rośliny4

 • przydatna we wszystkich systemach żywienia zwierząt, zarówno opartych na trawach jak i kiszonce z kukurydzy jako paszy podstawowej

 • bardzo wysoka strawność całych roślin w zakresie 72,1 do 77,7% oraz NEL od 7,41 do 7,67 MJ/kg SM5

Cechy agrotechniczne:

 • uniwersalna odmiana ogólnoużytkowa

 • wysoka zdolność adaptacji w rożnych warunkach glebowo-klimatycznych

 • elastyczna pod względem sposobu wykorzystania: ziarno, kiszonka, grys, biogaz

 • bardzo wysokie i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy

 • wytrzymała i tolerancyjna na stresy

 • w latach 2009-2012 była najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie!

 • rośliny średniowysokie lub wysokie, bardzo wyrównane kolby typu fix

 • nieduże wymagania glebowe i wysoka tolerancja na suszę

 

1 Wyniki badania rynku, Kleffmann&Partner 2009, 2010, 2011, 2012.

2 Źródło: COBORU 2006.

3 Źródło: AGRAR-TEST 2007. Analizy wykonano w Pracowni Chemicznej Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UP w Poznaniu.

4 Wyniki doświadczeń łanowych KWS oraz analizy wykonano w Pracowni Chemicznej Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UP w Poznaniu.

5 Źródło: Wyniki badań łanowych KWS Polska w 2011-2013, 98 lokalizacji, analiza NIRS w laboratorium w Einbeck.

 

Do góry