Grupa Klimowicz

ricardinio

RICARDINIO

Z 230 / K 240
Na ziarno, na kiszonkę i na grys

 

W uprawie na ziarno:

 • rekordowo plonująca średniowczesna odmiana ziarnowa

 • najwyższe plony ziarna w grupie średniowczesnej w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2008 roku1

 • najwyżej plonująca odmiana ziarnowa spośrod wszystkich badanych w doświadczeniach rejestrowych COBORU 20092

 • miejsce w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK na północy Polski w 2012 r.

 • najwyżej plonująca odmiana średniowczesna w serii doświadczeń rozpoznawczych PDO COBORU i PZPK 20092

 • miejsce w 2011 i 2. miejsce w 2010 w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK3

 • najwyższe noty w plonie ziarna w badaniach niemieckich4

 • dobrze sprawdzona: wysokie plonowanie potwierdził w ostatnich czterech latach doświadczeń łanowych KWS prowadzonych w warunkach praktyki rolniczej

 • doskonała omłacalność - bardzo niski udział ziaren uszkodzonych

 • bardzo sprawne oddawanie wody z ziarna przed zbiorem i podczas suszenia przesądza o najwyższej rentowności produkcji ziarna kukurydzy

1 Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych 2008, COBORU.

2 Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych 2009, COBORU.

3 Źródło: Wyniki doświadczeń PDO 2010 i 2011.

4 Źródło: Beschreibende Sortenliste, BSA 2011.

W uprawie na kiszonkę:

 • rośliny średniowysokie w typie stay-green

 • najwyższe noty w zawartości skrobi w kiszonce w badaniach niemieckich4

 • do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej wydajnych grup zwierząt

Cechy agrotechniczne:

 • bardzo urodzajna odmiana, doskonale wykorzystuje potencjał produkcyjny gleb urodzajnych, dobrze magazynujących wodę

Przydatność do uprawy na stanowiskach:

 

 

Do góry