Grupa Klimowicz

Maxim 025FS(na przykładzie zapraw Maxim 025 FS i Maxim Star 025 FS)

Nowoczesne zaprawy fungicydowe oferują pełne zabezpieczenie ziarniaków przed chorobami jak i zapewniają bezpieczeństwo dla środowiska i osób zaprawiających oraz siejących zaprawione nasiona. Oznacza to, że przy doborze zaprawy powinniśmy zwracać uwagę na następujące parametry.

 

Skuteczność przeciwko chorobom grzybowym

W doświadczeniach prowadzonych przez Syngentę dowiedliśmy, że najlepsze efekty, jeżeli chodzi o zwalczanie największej ilości chorób grzybowych, jest zastosowanie substancji powierzchniowo i wgłębnie czynnych. Taką substancją jest Fludioksonil, substancja wchodząca w skład zaprawy Maxim 025 FS, która nie tylko zwalcza choroby znajdujące się na powierzchni i wewnątrz ziarnika, ale także tworzy barierę wokół niego, która zabezpiecza młodą siewkę przed infekcją doglebową. Niektóre choroby możemy zwalczać tylko i wyłącznie przez zastosowanie sytemicznych substancji aktywnych – przykładem są choroby występujące w jęczmieniu: Helminthosprium gramineum (pasiastość liści), oraz Ustilago nuda (głownia pyląca). W takim przypadku polecamy zastosowanie zaprawy Maxim Star 025 FS, w którego skład wchodzą: Fludioksonil i Cyprokonazol dając pełne zabezpieczenie ziarniakom i siewkom jęczmienia.

Wybór skutecznej zaprawy jest pierwszym etapem ochrony roślin. Jednak wybór nawet najlepszego produktu nie zwalnia nas od stosowania fungicydów nalistych.

Wpływ na kiełkowanie roślin i ich wigor w początkowej fazie rozwoju

Dobierając zaprawę, musimy zrównoważyć jej skuteczność i negatywny wpływ na szybkość kiełkowania. Istnieje następująca zależność: im więcej substancji zastosujemy na 100 kg nasion tym lepsza będzie skuteczność zwalczania patogenów przy jednoczesnym negatywnym wpływie na siłę kiełkowania. Zatem producenci zapraw starają się znaleźć „złoty środek” badając różne dawki produktów. Efektem tych badań są etykiety rejestracyjne, których nie należy zmieniać i stosować zalecane dawkowanie. Szybkie kiełkowanie nasion i początkowy wigor roślin mają bardzo duże znaczenie zarówno dla zbóż ozimych jak i jarych. Celem jest przygotowanie do przezimowania i dobry start wiosną, a w przypadku zbóż jarych, jak najlepszy start roślin w warunkach deficytu wilgoci. Produktem gwarantującym uwolnienie potencjału roślin i brak negatywnego wpływu na kiełkowanie jest Maxim 025 FS. Produkt zawiera Fludioksonil, który jest pochodną naturalnego antybiotyku.

Formulacja – forma użytkowa zaprawy

Firma Syngenta przywiązuje bardzo dużo uwagi do przy gotowania najlepszych formulacji zapraw nasiennych. Efektem długich badao nad ulepszeniem form użytkowych jest wprowadzona w roku 2011 nowa formulacja zaprawy Maxim 025 FS o nazwie Formuła M. W nowej formulacji poprawiono parametry przylegania zaprawy do ziarniaków jak i zmniejszono praktycznie do minimum odpadanie wyschniętej zaprawy od nasion, a tym samym zmniejszono efekt pylenia.

Przemysłowe zaprawianie nasion

Z myślą o przemysłowym zaprawianiu nasion zbóż firma Syngenta przygotowała unikatowe rozwiązanie, które poprawia równomierność pokrycia zaprawą poszczególnych ziarniaków. Rozwiązanie to nazywa się: „Technologia 100% pokrycia nasion”. Opatentowana technologia pozwala na poprawę jakości zaprawiania co przekłada się na zwiększenie skuteczności zwalczania chorób, zwiększa bezpieczeństwo dla człowieka jak i środowiska. Efekty zastosowania tej technologii można zaobserwować gołym okiem otwierając worek nasion.

Wszystkich Państwa gorąco namawiam do kupowania kwalifikowanych nasion zbóż zaprawionych zaprawą Maxim 025 FS jak i Maxim Star 025 FS – jako relatywnie taniego sposobu zapewnienia swoim uprawom dobrego startu. Startu, który ma bardzo duży wpływ na dalszy rozwój i końcowy efekt całorocznej pracy.

Łukasz Wawrzyniak
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Do góry