Grupa Klimowicz

Kwalifikowany materiał siewny - po co nim siać?

Zakup kwalifikowanego materiału siewnego może się wydawać droższy niż obsianie pola własnym materiałem siewnym, ale w istocie to złudzenie. Zapraszamy do porównania realnych kosztów zakupu materiału siewnego z kosztami związanymi ze skorzystaniem z nasion własnej produkcji.

 

Po pierwsze udowodniono, że dzięki kwalifikowanemu materiałowi siewnemu można uzyskać plon nawet o 10% większy niż w przypadku nasion niekwalifikowanych (w niektórych przypadkach nawet do kilkunastu procent), w dodatku można uzyskać plon wyższej jakości (a przecież można za niego uzyskać lepsza cenę).

Po drugie rolnik, który zakupi kwalifikowany materiał siewny i złoży wniosek do Agencji Rynku Rolnego może otrzymać dopłatę w wysokości 100 zł za każdy obsiany hektar, w ramach puli pomocy „de minimis”.

Po trzecie materiał kwalifikowany w przypadku naszej firmy zaprawia się z wykorzystaniem najnowszej technologii 100% pokrycia ziarna, co daje większą ochronę przed chorobami glebowymi oraz chorobami przenoszonymi przez nasiona (niektóre grzyby, przeciwko którym stosuje się zaprawianie swój rozwój rozpoczynają wraz z kiełkowaniem) Rolnik, który zakupi kwalifikowany materiał siewny nie ma żadnych zobowiązań wobec hodowcy danej odmiany, nie musi hodowcy składać żadnych opłat. Prawnie wszystkie odmiany są chronione wyłącznym prawem, tzn. że wyłącznie hodowca lub osoba przez niego upoważniona w drodze umowy licencyjnej-może materiał siewny danej odmiany rozmnażać, przygotowywać do siewu, przechowywać, oferować do sprzedaży i sprzedawać na cele siewne. Wobec czego rolnik dokonując obsiania pól nasionami z własnego zbioru zobowiązany jest do uiszczenia hodowcy opłaty w wysokości obowiązującej dla danej odmiany w danym roku. Zgodnie z ustawą o ochronie prawnej odmian roślin, opłatę należy wnieść w ciągu 30 dni od terminu wysiewu.

W Polsce jeszcze niewielu rolników obsiewa pola kwalifikowanym materiałem siewnym, ale Ci którzy raz spróbują nasiona kwalifikowane już zawsze je wolą , bo wiedzą, że to się opłaca!

Dokonaj porównania!

KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY
wysiew na 1 ha - koszty, zyski
WŁASNY MATERIAŁ SIEWNY
koszty wyprodukowania
materiału siewnego na 1 ha, zyski?
Zakup
Ok. 2 zł x 180 kg= Ok. 360 zł/ha
Nasiona
1 zł x 180 kg=180 zł/ha
Dopłata do obsiania pola kwalifikantem za 1 ha
100 zł
Zaprawienie
0, 2 zł x 180 kg= 36 zł/ha
Koszt zaprawienia, czyszczenia
Brak
Czyszczenie
4 zł
Opłata od rozmnożeń z ha
Brak
Zwiększenie normy wysiewu
+ 15 %
Rzeczywisty koszt zakupu
ok. 260 zł
Opłata od rozmnożeń z ha
20 zł
Wyższy plon o 10 % (500 kg)
500 zł 
Rzeczywisty koszt nasion
273 zł/ha
Zysk z obsiania pola kwalifikowanym
materiałem siewnym

 ok. 240 zł/ha
Zysk z obsiania pola własnym
materiałem siewnym

brak
Do góry