Grupa Klimowicz

Dlaczego warto siać nowe odmiany?

Na sukces w postaci wysokiego plonu składa się wiele czynników, które muszą być równocześnie spełnione. Wiele jednak z nich nie zależy od rolnika - np. przebieg pogody. Jednak z tych które leżą w naszej gestii musimy dopracować wszystkie najlepiej, jak to tylko możliwe.

 

Podstawą jest dobór najwyższej jakości materiału siewnego. Wtedy sensu nabiera staranna uprawa roli oraz koszty poniesione na nawożenie. Ponadto najlepiej odbierać nowości odmianowe, lub odmiany najnowsze (najmłodsze).

Oto kilka argumentów przemawiających za takim postępowaniem:

  • nowe odmiany nie są wyrodzone. Zjawisko wyradzania polega na stopniowym zaniku pierwotnych cech odmiany na skutek presji środowiska (szczególnie oddziaływania szkodników i chorób), oraz przekrzyżowań i zamieszań w samej hodowli lub w polu z pokrewnymi roślinami. Źródłem tych zmian mogą być także samoistne mutacje genetyczne. Prowadzi to do powstania roślin o innej budowie zewnętrznej, ale co gorsza o zmienionych cechach jakościowych (białko o zmienionym składzie aminokwasów, mniejsza zawartość skrobi, podwyższona zawartość substancji nieżywieniowych, itd.)
  • pozwalają zbierać wyższe plony, gdyż warunkiem wpisania odmiany do rejestru jest uzyskanie plonu wyższego od wzorca
  • hodowla roślin idzie w kierunku potrzeb rynku - nowe odmiany mają cechy jakościowe i parametry technologiczne lepiej odpowiadające wymaganiom stawianym przez odbiorców (zawartość białka, skrobi, kształt, itp.)
  • nowe odmiany mają ponadto mniejsze zawartości substancji nieżywieniowych, co jest szczególnie ważne przy gatunkach roślin przeznaczanych na paszę

Warto zatem przy wyborze odmian zwracać uwagę na nowości które mają większą „werwę” i na pewno dają wyższy plon w stosunku do odmian starszych.

Do góry