Grupa Klimowicz

Od dnia 10.08.2016r. woda w kranie nadaje się do spożycia bezpośrednio z kranu.

Poniżej Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w zakresie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wody na terenie Gminy Zbrosławice.

Taryfa

Do góry