Grupa Klimowicz

Grupa Klimowicz - logo

Grupę Klimowicz tworzą przede wszystkim Grupa Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz Sp. z o.o., Grupa Producentów Zbóż i Rzepaku Klimowicz Bis Sp. z o.o., a także Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las Sp. z o.o.. Jest Grupą stworzoną przez firmy rodziny Klimowicz, co w znacznym stopniu wpływa na jakość sprzedawanych przez nią produktów, politykę firmy oraz specyfikę działalności.

 

Ogólna powierzchnia gospodarstw Klimowicz (stan na 01/01/2012r.) to około 2 300 hektarów oraz 31 hektarów pod szkłem (produkcja pomidora i ogórka), liczba zatrudnionych osób wynosi około 300 osób.

W gospodarstwach rodziny Klimowicz produkuje się następujące produkty:

  • pomidor i  ogórek – ok. 13 600 ton
  • warzywa gruntowe – ok. 15 500 ton
  • zboża – ok. 6 000 ton (w tym około 4 000 ton materiału siewnego) 
  • kukurydza na ziarno – ok. 2 000 ton 
  • rzepak – ok. 2 000 ton 
  • mleko – ok. 4 600 000 litrów / rok 
  • bydło – ok. 1 300 sztuk (w tym ok. 500 sztuk krów mlecznych) 
  • wołowina (byki na ubój) – 170 ton / rok

Warzywa są sprzedawane głównie w krajowych sieciach handlowych i eksportowane do UE i Rosji (w zależności od koniunktury). Produkty typowo rolne sprzedawane są na zaopatrzenie rynku krajowego.

Firmy z Grupy Klimowicz dbają o ochronę środowiska poprzez miedzy innymi: zastosowanie odpowiednich filtrów w kotłowniach, stosowanie paliw o zaostrzonych normach jakościowych, recykling na szklarniach, ochronę zintegrowaną na szklarniach, ochronę biologiczną upraw, kontrolę klimatu – co wpływa na zdrowotność roślin na szklarniach, prawidłowe gospodarowanie odpadami.

GPOiW KLIMOWICZ sp. z o.o. i jej członkowie posiadają m.in. certyfikaty GlobalGap, Tesco Natur Choice, wdrożony system HACCP, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.

Do góry