Grupa Klimowicz

 

Nawozy PK i NPK

Specjalistyczne nawozy z gamy EUROFERTIL PLUS (NP, PK i NPK), są odpowiednio zbilansowane oraz wzbogacone w magnez, siarkę, wapń i mikroelementy. Nawozy gamy EUROFERTIL PLUS zawierają również wysoko reaktywny wapń Mezocalc oraz kompleks Physio+.

Dzięki wysokiej przyswajalności i specyfikom, nawozy EUROFERTIL PLUS posiadają wiele atutów, aby zapewnić szybki start roślin i wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin:

 • poprawiają strukturę gleby i aktywność mikroorganizmów glebowych
 • aktywują rozwój systemu korzeniowego
 • stymulują rośliny w fazie kiełkowanie i krzewienie
 • zwiększają pobieranie fosforu i potasu

W gamie EUROFERTIL PLUS polecamy 7 nawozów:

 • PHYSIOMAX 975 i PHYSIO-MESCAL G18 – nawozy z wysoką zawartością reaktywnego wapnia Mezocalc, polecane pod większość upraw oraz na użytki zielone i uprawy wieloletnie. Oba nawozy zalecane są do stosowania także w rolnictwie ekologicznym (wykaz IUNiG).
 • EUROFERTIL PLUS 26 - uniwersalny nawóz PK z dodatkiem wapnia Mezocalc i Physio+, zalecany w uprawie zbóż, buraków cukrowych i kukurydzy.
 • EUROFERTIL PLUS 37 – kompleksowy nawóz NPK z mikroelementami, z dodatkiem wapnia Mezocalc i Physio+. Zalecany w uprawie rzepaku, kukurydzy i buraków cukrowych.
 • EUROFERTIL PLUS NPS 49 – nawóz NP. z dodatkiem siarki, wapnia Mezocalc, boru i Physio+, gwarantujący szybki start dzięki wysokiej zawartości fosforu. Zalecany w uprawie rzepaku i zbóż oraz na użytki zielone.
 • EUROFERTIL PLUS NP 35 - doskonały nawóz startowy. Dostarcza szybko rozpuszczalnego i łatwo dostępnego azotu i fosforu dla roślin. Zawiera również magnez, wapń, siarkę oraz cynk. Dodatkową zaletą jest granulacja, która umożliwia rzędową aplikację w uprawie kukurydzy.
 • PHYSIOSTART - mikrogranulat do ultrazlokalizowanego nawożenia startowego kukurydzy, rzepaku i buraków cukrowych. Dostarcza szybko rozpuszczalnego i łatwo dostępnego azotu, fosforu, siarki, magnezu, wapnia oraz cynku.
 • EUROFERTIL PLUS 34 – kompleksowy nawóz NPK z dodatkiem wapnia Mezocalc i Physio+. Zalecany w uprawie rzepaku oraz zbóż ozimych.
   

 

Skontaktuj się z przedstawicielem Timac Agro:

Grzegorz Bambynek, tel: 602-506-095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry