Grupa Klimowicz

Stymuluje metabolizm roślin i wzrost aktywności mikrobiologicznej gleby. Biologiczny środek wpływający na rozwój roślin oraz dostarczający składniki odżywcze drobnoustrojom glebowym.

 

Ożywia glebę

 • zwiększa aktywność mikroorganizmów glebowych nawet do 200% (azobakter, bakterie rozkładające celulozę i chitynę antagoniści nicieni i fuzarium)
 • poprawia przebieg mikoryzy w glebie ponad 7- krotnie, powoduje to kolonizację i powiększenie systemu korzeniowego
 • zwiększa zdolność do pobierania wody i składników mineralnych
 • wzmacnia ochronę korzeni przed patogenami
 • zwiększa odporność rośliny na suszę
 • zmniejsza zagęszczenie gleby przez intensywny rozwój drobnoustrojów i organizmów wyższych.

Stymuluje roslinę

 • kiełkowanie nasion
 • rozwój korzeni i wzost łodygi
 • ulistnienie
 • kwitnienie i owocowanie
 • czas dojrzewania
 • odporność na choroby i trudne warunki zewnętrzne
 • trwałość roślin podczas przechowywania

  

Załączniki:

Do góry