Grupa Klimowicz

zdjecie0070

SPECJALNA ODMIANA
- MENDEL F1 jest specjalną ODMIANĄ MIESZAŃCOWĄ przeznaczoną na stanowiska zakażone kiłą kapustnych,

  • PIERWSZA NA RYNKU
    - MENDEL F1 to pierwszy w Polsce mieszaniec o potwierdzonej w praktyce rolniczej odporności na podstawowe rasy kiły kapustnych.
     

 

  •  
 
O chorobie:
- choroba glebowa, której sprawcą są zarodniki pływkowe grzyba,
- zarodniki zalegają do 8 lat w glebie,
- atakuje system korzeniowy i tworzy charakterystyczne zniekształcenia,
- blokuje przewodzenie składników pokarmowych,
- porażony korzeń jest źródłem dalszych infekcji,
- największe szkody na glebach kwaśnych i podmokłych.

Jak zapobiegać?
- ZMIANOWANIE - optymalnie rzepak co 4 lata,
- WYSOKIE pH - utrzymywać wysokie pH gleby - zalecane wapnowanie,
- LIKWIDOWAĆ ZIELONE MOSTY - co dwa tygodnie usuwać samosiewy
poprzez płytką uprawę pożniwną po schodzącym rzepaku,
- CZYSTE MASZYNY - bezwzględnie zachować czystość maszyn,
by nie przenosić gleby z pola na pole!!!

W polsce sporadycznie mogą występować pola zakażone nowymi rasami kiły kapustnych, na które Mendel F1 nie ma odporności.

UWAGA:
Odmianę MENDEL F1 należy wysiewać tylko na stanowiskach gdzie stwierdzono występowanie patogena!!!
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Do góry