Grupa Klimowicz

kukurydza

AMOROSO

Z 240 / K 250
Na ziarno i na grys

AMOROSO daje od pięciu lat najbardziej suche ziarno w grupie średniopóźnej (badania PDO): w 2012 i 2013 - 89% wzorca, w 2011 - 94% wzorca, w 2010 - 92% i w 2009 - 98%.

 

 

W uprawie na ziarno:

 • odmiana ziarnowa z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopóźnej

 • wysokie i stabilne w latach plony ziarna

 • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i bardzo szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności 25-27%

 • ziarno w typie flint ze skomasowaną skrobią szklistą decyduje o wysokiej przydatności do przerobu młynarskiego

Cechy agrotechniczne:

 

 • rośliny średniowysokie lub wysokie w typie stay-green

 • kolby typu fix bardzo dobrze uziarnione na szczycie

 • dobra tolerancja na suszę i chłody

AMAMONTE

Z 250 / K 260
Na ziarno, na kiszonkę oraz na biogaz

 

W uprawie na ziarno:

 • w roku 2011 uzyskała w badaniach rejestracyjnych w COBORU 105% plonu ziarna o wilgotności o 0,4% niższej w porównaniu do średniej z grupy średniopoźnej1

 • ziarno typu flint-dent o dobrej omłacalności i średniej MTZ

 • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i bardzo szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności 30%, a w średnim tempie do wilgotności 22%

W uprawie na kiszonkę:

 • rośliny bardzo wysokie w typie stay-green

 • bardzo wysokie, stabilne plony ogólnej suchej masy i kolb

 • bardzo wysoki plon energii o średniej koncentracji w kiszonce

 • w roku 2011 w badaniach rejestracyjnych w COBORU 101,7% plonu ogólnej suchej masy i 104,6% plonu suchej masy kolb w porównaniu do średniej z grupy średniopoźnej1

 • dobra tolerancja na chłody wiosną i jesienią

SEVERO

Z 250 / K 260
Na ziarno, na grys lub na kiszonkę

 

W uprawie na ziarno:

 • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno1

W uprawie na kiszonkę:

 • optymalnie łączy wysoki plon ogólnej suchej masy z podwyższoną strawnością całych roślin i zawartością skrobi

 • wysokie i stabilne w latach plony ogólnej suchej masy i skrobi

 • cechuje się najwyższą strawnością całych roślin spośród odmian średniopóźnych KWS2

Cechy agrotechniczne:

 

 

 • odmiana ogólnoużytkowa, wysoce tolerancyjna na stres suszowy

 • wczesność dojrzewania na pograniczu grupy średniowczesnej i średniopóźnej

 • roślina średniowysoka lub wysoka, posiada efekt stay-green

 • tolerancyjna na fuzariozę i helmintosporiozę

 • wysoka przydatność do uprawy na glebach lekkich

KADURAS

Z 250 / K 250
Na ziarno – wczesny dent

 

W uprawie na ziarno:

 • w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 roku dała średni plon suchego ziarna 125,3 dt/ha o wilgotności 25,3% w czasie zbioru

 • wyjątkowo skutecznie oddaje wodę z ziarna przed zbiorem

 • wysokie i stabilne plony ziarna o niskiej wilgotności1

 • bardzo dobra omłacalność

 • dedykowana na wczesny zbiór w centralnej i południowej Polsce

Cechy agrotechniczne:

 

 • bardzo wyrównany w łanie i plonach mieszaniec pojedynczy

 • nowa odmiana w typie ziarna dent

 • znosi okresowe braki wilgoci w glebie

 • polecana na ciepłe i żyzne stanowiska

KWS 5133 ECO

Z 250 / K 250
Na ziarno, kiszonkę i biogaz, a także na grys

Odmiana KWS 5133 ECO została wyselekcjonowana w warunkach uprawy ekologicznej, cechuje się ponadprzeciętną efektywnością wykorzystania azotu i szybkim tempem wzrostu początkowego.

 

 

W uprawie na ziarno:

 • najwyżej plonująca średniopóźna odmiana ziarnowa w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych w 2007 oraz jeden z najlepszych wyników w 2008 i 2009 roku 1,2,3

 • najwyższe noty w plonie ziarna w wynikach badań w Niemczech

 • wysoka odporność na wyleganie i dobre oddawanie wody z ziarna

W uprawie na kiszonkę:

 • bardzo wysokie plony ogólnej suchej masy i suchej masy kolb potwierdzone w warunkach praktyki

 • wysoka strawność całych roślin w zakresie 71,58 do 75,84% oraz NEL w zakresie 7,46 do 7,61 MJ/kg SM4

Cechy agrotechniczne:

 

 • uniwersalna pod względem warunków uprawy i sposobu użytkowania

 • wybitnie wysokie i stabilne w latach plonowanie na ziarno i na kiszonkę

 • wytrzymuje okresowe niedobory azotu i wody

 • wyróżnia się plonowaniem zarówno w latach korzystnych, jak i trudnych dla uprawy kukurydzy, również na stanowiskach problematycznych

MILLESIM

Z 260 / K 260
Na ziarno, także na kiszonkę, biogaz oraz na grys

Odmiana MILLESIM daje surowiec o najwyższych parametrach energetycznych do produkcji kiszonki dla krów mlecznych. Długozielone i zdrowe liście w połączeniu z cechą stay-green to bezpieczeństwo wydłużonej przydatności do zbioru na kiszonkę. Wybitnie wysokie plony ziarna dają najwyższy indeks energii (udział ziarna) w kiszonce 58% w suchej masie!

 

 

 • W uprawie na ziarno:

 • 1. miejsce w plonie suchego ziarna wśród wszystkich grup wczesności w doświadczeniach porejestrowych PDO COBORU i PZPK w 2013 roku

 • 2. miejsce w plonie ziarna w badaniach rejestracyjnych COBORU w 2011 roku w grupie średniopóźnej

 • bardzo dobra stabilność plonowania potwierdzona w doświadczeniach łanowych KWS w Polsce w latach 2012-2013

 • doskonała odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe

 • W uprawie na kiszonkę:

 • najwyższej jakości kiszonka z wysokim udziałem ziarna typu flint-dent

 • najwyższe parametry żywieniowe: koncentracja energii, strawność całych roślin

 • odmiana w typie stay-green

GROSSO

Z 260 / K 260
Na ziarno, takze na kiszonkę, biogaz

 

W uprawie na ziarno:

 • najwyższa nota w plonie ziarna w badaniach w Niemczech (wg punktacji BSA 9!)

 • najwyższy plon ziarna wśród wszystkich badanych odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2010

W uprawie na kiszonkę:

 • najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach rejestracyjnych w Niemczech

 • kiszonka z bardzo wysokim udziałem ziarna

 • w badaniach porejestrowych COBORU i PZPK uzyskała w 2012 plon suchej masy całych roślin (SMCR) 213 dt/ha i udział kolb 55,6%, a w roku 2013: 209,8 dt/ha SMCR i 54,4% udziału kolb w plonie

Cechy agrotechniczne:

 

 

 • dobra tolerancja na helmintosporiozę liści i fuzariozę

 • średniowysoka roślina, bujnie ulistniona w typie stay-green, odporna na wyleganie

 • bardzo długie kolby typu flex, najczęściej z 16 rzędami ziaren na obwodzie

 • doświadczenia ścisłe na glebach lekkich wskazują na dobrą tolerancję na suszę

FERNANDEZ

K 260
Na biogaz i kiszonkę

 

W uprawie na biogaz:

 • odmiana przeznaczona do produkcji biomasy dla biogazowni

 • najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach w Niemczech1

 • pierwsza średniowczesna odmiana energetyczna zarejestrowana w Niemczech

 • bardzo wysokie plony ogólnej świeżej i suchej masy w doświadczeniach łanowych KWS w latach 2010-2013

W uprawie na kiszonkę:

 • bardzo wydajna w produkcji kiszonki dla bydła

Cechy agrotechniczne:

 

 

 • bardzo wysokie rośliny, wysoko osadzone kolby

 • dobra tolerancja na chłody

 • bardzo dobra odporność na wyleganie

 • dobra tolerancja na helmintosporiozę liści i fuzariozę

 • przeciętne wymagania glebowe

CASSILAS

Z 260 / K 260
Na ziarno i na kiszonkę, biogaz

 

W uprawie na kiszonkę:

 • bardzo wysoko plonująca odmiana kiszonkowa z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopoźnej

 • przeznaczona do produkcji kiszonki dla bydła i biomasy dla biogazowni

 • najwyższy plon ogólny suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich odmian badanych w doświadczeniach rejestrowych w latach 2009 i 2010 oraz doświadczeniach rozpoznawczych w grupie średniowczesnej w 2010

 • najwyższy plon ogólnej suchej masy i plonu kolb w doświadczeniach PDO COBORU i PZPK w roku 2011

 • wysoki, często przekraczający 55% udział kolb w kiszonce

W uprawie na ziarno:

 • bardzo wysokie plony ziarna

 • ziarno przydatne do zakiszania w rękawach ze względu na powolne oddawanie wody przed zbiorem

Cechy agrotechniczne:

 

 • roślina wysoka, zdrowo dojrzewająca, odporna na helmintosporiozę

 • dobrze wykorzystuje potencjał gleb żyznych lub utrzymanych w wysokiej kulturze

 • nadaje się także do uprawy na glebach średnich i lekkich wysoko nawożonych nawozami organicznymi

BEATUS

Z 260 / K 260
Na ziarno i na kiszonkę

 
Uprawa odmiany BEATUS jest szybkim sposobem na likwidację deficytu pasz objętościowych w gospodarstwach o ograniczonej powierzchni paszowej i licznym pogłowiu bydła.

 

W uprawie na kiszonkę:

 • odmiana wysokoplenna, typowo kiszonkowa

 • łączy wybitnie wysokie plony suchej masy z wysoką strawnością rośliny w latach 2005-2007 osiągała najwyższe plony ogólnej suchej masy w grupie średniowczesnej w doświadczeniach COBORU

 • nr 1 w plonie ogólnym suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich badanych odmian kiszonkowych w badaniach rejestrowych COBORU w roku 2005 i PDO 20071

 • bardzo wysoka, bujnie ulistniona roślina o szerokim pokroju z kolbami typu flex

 • wyróżnia się wysoką strawnością rośliny w połączeniu z ponadprzeciętną zawartością skrobi w kiszonce2

W uprawie na ziarno:

 • wykazuje wysoki potencjał plonowania na ziarno w dobrych warunkach termicznych

Cechy agrotechniczne:

 

 

 • swój potencjał plonowania realizuje najpełniej na glebach żyznych, dobrze zaopatrzonych w składniki pokarmowe i dobrze magazynujących wodę

CASCADINIO

Z 270 / K 270
Na kiszonkę

 

W uprawie na kiszonkę:

 • wybitnie wysoki plon suchej masy całych roślin i kolb (9 w skali BSA)

 • miejsce w plonie ogólnej suchej masy (237,20 dt/ha) i w plonie suchej masy kolb (130,1 dt/ha) w doświadczeniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK w roku 2013 wśród wszystkich grup wczesności

 • wysoki udział plonu kolb w plonie ogólnym - 54,9%

 • dobra strawność całych roślin (6 w skali BSA)

Cechy agrotechniczne:

 

 

 • rośliny wysokie (8 w skali BSA)

 • mała skłonność do wylegania (3 w skali BSA)

 • zasychanie liści przed zbiorem niskie (3 w skali BSA)

 • odmiana w typie stay-green o przedłużonym terminie przydatności do zbioru (szerokie okno żniwne)

KANDIS

Z 270 / K 270
Na kiszonkę, biomasę i na ziarno

 

W uprawie na ziarno:

 • bardzo grube ziarno o ciemnopomarańczowej skrobi
 • polecana do uprawy na grys i łom w ciepłych rejonach Polski

 

Cechy agrotechniczne:

 • uniwersalna średniopóźna odmiana nowej generacji na ziarno i kiszonkę
 • sprawdzona w Polsce w doświadczeniach rozpoznawczych na kiszonkę COBORU i PZPK w 7 stacjach doświadczalnych w 2011, 2012 i 2013; udział kolb - 55,8%
 • potwierdziła wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę w doświadczeniach łanowych w Polsce

W uprawie na kiszonkę:

 • rośliny wysokie o dobrze wypełnionych kolbach z ziarnem typu dent-flint
 • bardzo dobra strawność całych roślin - na poziomie 72,5 do 74,5%1
 • silny efekt stay-green, bardzo długie okno żniwne

 

KARNEVALIS

Z 270 / K 270
Na ziarno

 

W uprawie na ziarno:

 • dobrze znosi słabsze gleby, okresowe niedobory wody oraz upały

 • bardzo wysokie plony ziarna typie dent

 • szybki dry-down (oddawanie wody z ziarna przed zbiorem),

 • otwarte koszulki kolby

Cechy agrotechniczne:

 • dobry wigor początkowy

 • odporny na wyleganie + tolerancja na Fusarium spp.

 • wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści i kolby – roślina zdrowa aż do zbioru

 

KWS 2323

Z 270 / K 270
Na ziarno

 

W uprawie na ziarno:

 • nowa genetyka KWS w typie ziarna dent

 • najwyższe plony we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS na południu Polski w roku 2013

 • szybki dry-down (oddawanie wody z ziarna przed zbiorem)

 

Na biogaz:

 • przydatny do uprawy na biogaz w I strefie uprawy kukurydzy

Cechy agrotechniczne:

 • wzniesione liście dla bardziej efektywnej asymilacji rano i wieczorem

 • bardzo stabilna łodyga - tolerancja na Fusarium spp.

 • zdrowe liście i łodygi - tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści – roślina nie zasycha przedwcześnie przed zbiorem

 • wysoka wydajność bioetanolu w produkcji z mokrego i suchego ziarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cascadinio baetus amoroso ammamonte federes casiilas grosso milesim kws severo kaduras
Do góry