Grupa Klimowicz

kukurydza

ATLETICO

K 2801
Na biogaz

 

W uprawie na biogaz:

 • optymalna do produkcji biogazu

 • bardzo wysoki plon ogólnej suchej masy

 • wierne plonowanie

 • najwyższa nota w plonie suchej masy w oficjalnych wynikach w Niemczech

 • dobre właściwości w produkcji biogazu potwierdzone w badaniach i praktyce

 • w doświadczeniach łanowych KWS wyróżniła się wysokim plonem świeżej i suchej masy w Polsce centralnej i północnej

Cechy agrotechniczne:

 • dobre tempo rozwoju początkowego

 • rośliny o dużym pokroju, mało podatne na Fusarium spp.

 • dobra odporność na wyleganie

 • tolerancyjna na suszę

 • przydatna na wszystkie stanowiska pod uprawę kukurydzy

 

1 Liczba dojrzałości kiszonkowej wg BSA.

BSA - niemiecki urząd do spraw rejestracji odmian (Bundessortenamt)

 

 

KRYSALIS

Z 270 / K 280
Na ziarno

 

W uprawie na ziarno:

 • wysoki i regularny potencjał plonowania

 • 3. miejsce w plonie ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r. z plonem suchego ziarna 138,5 dt/ha o wilgotności w czasie zbioru 25,3%

 • 1. miejsce w doświadczeniach ścisłych KWS na południu Polski (plon suchego ziarna 140 dt/ha o wilgotności 22,5%) w 2012 r.

Cechy agrotechniczne:

 

 • ziarno typu dent

 • rośliny średniej wysokości

 • odmiana polecana na dobre i ciepłe stanowiska w centralnej i południowej Polsce

 • średni stay-green

 

 

AGRO VITALLO

Z 280 / K 280
Na ziarno, kiszonkę i biogaz

 

W uprawie na biogaz:

 • jedna z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej

 • potężnie i bardzo wysokie rośliny o bogatym ulistnieniu

Cechy agrotechniczne:

 • wszechstronne użytkowanie na biogaz, kiszonkę i ziarno

 • bardzo wysokie i imponujące rośliny (9 wg skali BSA1)

 • duże, dobrze wypełnione kolby z wieloma rzędami ziarniaków

 • najwyższe plony suchej masy (9 wg skali BSA)

 • bardzo stabilne plonowanie

 • szybki rozwój początkowy

 

1BSA - niemiecki urząd do spraw rejestracji odmian (Bundessortenamt)

 

 

KRABAS

Z 280 / K 280
Na ziarno

 

W uprawie na ziarno:

 • wysokoplenna, późno dojrzewająca odmiana ziarnowa

 • rekordowo wysoki potencjał plonowania na ziarno

 • najwyższe plony ziarna w doświadczeniach łanowych KWS prowadzonych w warunkach praktyki w latach 2009-2012

 • ziarno późno osiąga dojrzałość fizjologiczną, a następnie bardzo szybko oddaje wodę

Cechy agrotechniczne:

 

 • do uprawy w korzystnych termicznie rejonach Polski południowej i centralnej

 • rośliny średniowysokie lub wysokie, ziarno w typie dent

 • odmiana ma wysokie wymagania względem technologii uprawy, zalecana dla doświadczonych plantatorów kukurydzy na ziarno

 • na gleby żyzne, szybko ogrzewające się wiosną

 • wymaga siewu na początku optymalnego terminu w odpowiednio ogrzaną glebę

 

 

 

KWS 9361

Z 280 / K 280
Na ziarno

 

W uprawie na ziarno:

 • wybitnie wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony w praktyce

 • wysoka stabilność plonowania - najwyższe plony na różnych stanowiskach

 • ziarno typu dent, średniej wielkości - łatwo oddaje wodę

 • kolby do końca wypełnione

Cechy agrotechniczne:

 

 • ponadprzeciętna odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe

 • bardzo wysoka tolerancja na Fusarium spp.

 • wyjątkowo sztywne i stabilne łodygi aż do zbioru

 

 

OSCARRO

Z 290
Na ziarno

 

W uprawie na ziarno:

 • wysokoplenna odmiana średniopóźna na najcieplejsze stanowiska na południe Polski

 • wysokie plony w warunkach suszy i upałów

 • bardzo niska wilgotność ziarna

Cechy agrotechniczne:

 • rośliny średnio wysokie, o nisko osadzonych kolbach

 • wybitna tolerancja na wyleganie i fuzariozy łodygi

 • bardzo zdrowe liście, tolerancja na Kabatiella zeae

 • wyraźnie mniejsze zasiedlenie przez omacnicę prosowiankę

 • liście okrywowe kolby otwarte przed zbiorem - szybko oddaje wodę z ziarna

 

 

 

atletico agrovitalis oscaro kws-9361 krysalis krabas
Do góry