Grupa Klimowicz

SEVERUS

Z170 / K170
Na ziarno, na grys, a także na kiszonkę

 

W uprawie na ziarno:

 • ultrawczesna odmiana na ziarno o relatywnie bardzo wysokim plonie w tej grupie wczesności
 • najsuchsze ziarno podczas zbioru we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS w Polsce 2012-2013
 • wybitnie dobry wigor początkowy
 • dostosowana do wszystkich rodzajów gleb

W uprawie na kiszonkę:

 • wysoki plon suchej masy całych roślin w tej grupie wczesności
 • bardzo wysoki udział kolb (powyżej 56% plonu SM całych roślin)
 • wysoka koncentracja energii (11,75 MJ/kg)*

Cechy agrotechniczne:

 • polecana do uprawy w całej Polsce - szczególnie w rejonach o krótkim okresie wegetacji lub przy opóźnionych siewach

CORYPHEE

Z190 / K190
Na ziarno, na grys i na kiszonkę

 

W uprawie na ziarno:

 • bardzo wczesna odmiana ziarnowa o wysokim potencjale plonowania na suche ziarno

 • ziarno szybko oddaje wodę przed zbiorem

 • doskonała omłacalność, mało uszkodzeń i budowa ziarniaka CORYPHEE dedykuje ją do przemiału na grys

 

W uprawie na kiszonkę:

 • w uprawie na kiszonkę ceniona w krajach Beneluxu (Holandii i Belgii) za najwyższą koncentrację energii i wysokie plony skrobi

 • udział plonu SM kolb - ponad 57% w plonie ogólnym

 • dobry stay green 1

 

Cechy agrotechniczne:

 

 • popularna w krajach o krótkim okresie wegetacji do uprawy na ziarno i CCM

 • bardzo zdrowe liście - tolerancyjna na patogeny powodujące przedwczesne zamieranie kukurydzy Helminthosporium/Kabatiella

 • stabilna łodyga i tolerancja na Fusarium spp.

 • wybitnie dobry wigor początkowy umożliwia wczesny siew, również na zimniejszych glebach

LAURINIO

Z 200 / K 200
Na ziarno, na grys, także na kiszonkę

 

W uprawie na ziarno:

 • bardzo wczesna odmiana ziarnowa
 • wysoki potencjał plonowania, 3 miejsce pod względem plonowania w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2010-2011
 • ziarno bardzo wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i osiąga niską wilgotność: 22,7% w 2011 i 22,7% w 2010 w badaniach rejestracyjnych COBORU
 • ziarno w typie flint, szkliste - w połączeniu z niską wilgotnością w czasie zbioru wskazuje na dobrą przydatność do produkcji grysu                                                                              

W uprawie na kiszonkę:

 • wysoka, dobrze ulistniona roślina z efektem stay green umożliwia uprawę na wysokoenergetyczną kiszonkę, również w plonie wtórnym

Cechy agrotechniczne:

 • wysoka tolerancja na Fusarium spp.
 • przeciętne wymagania glebowe

 

PODIUM

Z 200 / K 200
Na ziarno, na grys oraz na kiszonkę

 

W uprawie na ziarno:

 • wczesna odmiana ziarnowa
 • łączy wczesność dojrzewania z wysokim potencjałem plonowania
 • wysokie i stabilne w latach plony potwierdzone w praktyce rolniczej
 • w Polsce południowej i centralnej po zbiorze na ziarno pozwala na terminowy zasiew poplonów ozimych lub pszenicy ozimej
 • zbierana w średniowczesnym terminie potrafi osiągnąć niskie wilgotności ziarna. co obniża koszty jednostkowe produkcji ziarna

W uprawie na kiszonkę:

 • nadaje się na wysokoenergetyczną kiszonkę na północy Polski lub na kiszonkę w plonie wtórnym w Polsce centralnej

Cechy agrotechniczne:

 • wysoka tolerancja na chłody i suszę

 • niskie rośliny w typie stay grenn, wyrównane kolby typu flex, często 16 rzędów ziaren na obwodzie

 • nadaje się na wszystkie rodzaje gleb odpowiednie dla uprawy kukurydzy
PODIUM wyróżnia się stabilnym i wysokim plonowaniem w grupie wczesnej i pozwala na zbiór ziarna o niskiej wilgotności.
 

SILAS

Z 210 / K 210
Na ziarno, na grys oraz na kiszonkę

 

Cechy ogólne:

 • wczesna odmiana ogólnoużytkowa
 • wielostronne możliwości wykorzystania plonu - na ziarno, grys, alkohol i na kiszonkę
 • zadowalające i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy
 • wybitna tolerancja na chłody wiosenne i dobra tolerancja na suszę

 

Użytkowanie na ziarno:

 • ziarno bardzo wcześnie osiąga dojrzałość omłotową, a zbierane w średniowczesnym terminie wykazuje niską wilgotność, co pozwala obniżyć koszty produkcji
 • wysoka przydatność do produkcji grysu dzięki skomasowaniu skrobi twardej w ziarnie

Użytkowanie na kiszonkę:

 • do produkcji wysokiej jakości kiszonki na północy Polski lub pozyskiwania kiszonki w plonie wtórnym na pozostałym obszarze Polski

SILVINIO

Z 210 / K 200
Na ziarno, także na grys
 

 

W uprawie na ziarno:

 • wczesna odmiana ziarnowa
 • najwyższa ocena w plonie ziarna w wynikach niemieckich1
 • wysoki potencjał plonowania na ziarno w połączeniu z wczesnością dojrzewania
 • 2. miejsce w plonie ziarna w grupie wczesnej w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2010-2011
 • 2. miejsce w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK na północy Polski w 2012 r. i 3. miejsce wg wartości indeksu plonu ziarna (IP) w roku 2013
 • bardzo dobra omłacalność
 • 3. miejsce wśród wszystkich grup wczesności w PDO w 2013 r. pod względem wartości brutto plonu ziarna i IP

Cechy agrotechniczne:

 • średniowysoka roślina z niewysoko osadzonymi kolbami typu flex,
 • dojrzewa równolegle z ziarnem
 • przeciętne wymagania glebowe, bardzo stabilne plony

1 Źrodło: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2010.

PADRINO

Z 210 / K 230
Na ziarno, grys i na kiszonkę

 

W uprawie na ziarno:

 • w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK na północy Polski w roku 2009 uzyskała plon suchego ziarna o wysokości 112,6 dt/ha i wilgotności podczas zbioru 33,3%

 • ziarno o przewadze cech typu flint zawiera bardzo dużo twardej skrobi

 • wczesne dojrzewanie ziarna i jego cechy są gwarancją uzyskania dobrego surowca do przerobu na grys

W uprawie na kiszonkę:

 • wysokie plony suchej masy całych roślin o bardzo wysokiej koncentracji energii - wysoka zawartość skrobi i dobrze strawne włókno

 • elastyczny termin zbioru na kiszonkę - silny stay-green (rośliny pozostają długo zielone po osiągnięciu dojrzałości ziarna)

 

Cechy agrotechniczne:

 

 • szybko startuje i bardzo wcześnie dojrzewa na ziarno przy długo zielonej łodydze i liściach

 • bardzo dobrze toleruje zimne stanowiska

 • wyjątkowo szybki rozwój początkowy wiosną

 • zdrowe i stabilne łodygi o wysokiej tolerancji na Fusarium spp.

 

Do góry