Grupa Klimowicz

ambrosini

AMBROSINI

Z 220 / K 220
Na ziarno i na kiszonkę

AMBROSINI wyróżnia się plonowaniem w warunkach stresowych dla uprawy kukurydzy, na glebach zimnych, nadmiernie wilgotnych, również na glebach piaszczystych zagrożonych suszą.

Zbierana na kiszonkę zapewnia wysoki plon suchej masy ogólnej i koncentrację energii dzięki wysokiemu udziałowi kolb (ziarna) w plonie.

 

 

W uprawie na ziarno:

  • łączy bardzo wysoki potencjał plonowania z wczesnością dojrzewania ziarna

  • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną

  • na tle odmian o podobnej wczesności wyróżnia się odpornością na wyleganie

  • przydatna dla rejonów termicznie granicznych dla uprawy kukurydzy ziarnowej

W uprawie na kiszonkę:

  • długo zielona roślina o zwartym pokroju i bardzo szerokich liściach

  • bardzo szybkie gromadzenie skrobi w roślinie zapewnia jej bardzo wysoką zawartość w kiszonce już we wcześniejszych terminach zbioru

Cechy agrotechniczne:

  • na ziarno lub na bogatą w skrobię, wysokoenergetyczną kiszonkę

  • łączy wysoki potencjał plonowania z dobrą tolerancją na stresy: chłody, suszę, nadmiar wody, wiatry

  • na wszystkie stanowiska przydatne pod uprawę kukurydzy, w tym na stanowiska problematyczne, zarówno nadmiernie wilgotne, jak i przepuszczalne gleby lekkie

 

Do góry